Esiopetus

Latest announcements

Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida 13.10.2021

Det har kommit till Wilma-leverantörens kännedom att en utomstående part har gjort en kopia på en kommuns/läroanstalts Wilma-inloggningssida. Man försöker därmed samla in användarnas användarnamn och lösenord. Kopian av inloggningssidan ser i övrigt identisk ut med den riktiga Wilma-sidan, med undantag av att .fi-ändelsen är ändrad.

Read the whole announcement

Wilman tunnuksia kalastetaan väärennetyn Wilma-sivun kautta 13.10.2021

Wilman palveluntarjoajan Visman tietoon on tullut, että ulkoinen taho on luonut kopion yhden kunnan/oppilaitoksen Wilman etusivusta. Hyökkääjä pyrkii tämän avulla keräämään käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Etusivun kopio on muutoin identtinen oikean Wilman kanssa, paitsi osoitteen .fi-pääte on muutettu.

Read the whole announcement

Esiopetustiedote - Information om förskoleundervisning 01.01.2016

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN / ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING 2017 - 2018 Jokaisella lapsella, joka täyttää tänä vuonna (2017) kuusi vuotta, on velvollisuus aloittaa maksuton esiopetus syksyllä 2017. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2017 ja päättyy 31.5.2018. Esiopetuspaikka tulee vahvistaa wilman kautta (lomakkeet-välilehti), ilmoittautuminen on avoinna 23.1 - 6.2.2017. Varje barn som i år (2017) fyller sex år har skyldighet att delta förskoleundervisning som börjar hösten 2017. Förskoleundervisningens läsår börjar 14.8.2017 och slutar 31.5.2018. Förskoleplatsen skall bekräffas i wilma (blanketter-mellanblad). Anmälan till förskoleundervisning är öppen 23.1 - 6.2.2017.

Read the whole announcement

Uppdatering av elevens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter 20.10.2015

Hej! Nu är det dags att kolla era kontaktuppgifter i Wilma.

Read the whole announcement

KOSTHÅLLSENHETEN I KARLEBY STAD INFORMERAR 18.8.2015 - Specialkost i skolor och daghem 25.08.2015

Antalet barn och unga som behöver specialkost har klart ökat och detta har även medfört matservicen mera arbete. Matservicen följer Statens näringsdelegations rekommendation om skolbespisningen. Den nya trenden är att försöka minska onödig specialkost. Vad gäller barn med allergier har utnyttjandet av hyposensibilisering ökat.

Read the whole announcement

Older announcements

Only public announcements are shown above. You may see more announcements after logging in.

Wilma 2.34.16.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma and the Visma logo are registered trademarks of Visma AS. Wilma and the Wilma logo are registered trademarks of Visma Enterprise Oy. All other trademarks are the property of their respective owners.