Esiopetus

Nyaste notiser

Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida 13.10.2021

Det har kommit till Wilma-leverantörens kännedom att en utomstående part har gjort en kopia på en kommuns/läroanstalts Wilma-inloggningssida. Man försöker därmed samla in användarnas användarnamn och lösenord. Kopian av inloggningssidan ser i övrigt identisk ut med den riktiga Wilma-sidan, med undantag av att .fi-ändelsen är ändrad.

Läs hela notisen

ANVISNING: Byte av epostadress – hur byter jag mitt Wilma-inloggningsnamn 08.01.2020

Ditt Wilma-användarnamn är inte direkt ihopkopplat med din e-postadress. Du kan logga in i Wilma med din gamla e-post även om din gamla e-postadress inte längre är i bruk. Men du kan byta din nya e-postadress till ett nytt Wilma-användarnamn för att få meddelanden till din nya e-post.

Läs hela notisen

Esiopetustiedote - Information om förskoleundervisning 01.01.2016

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN / ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING 2017 - 2018 Jokaisella lapsella, joka täyttää tänä vuonna (2017) kuusi vuotta, on velvollisuus aloittaa maksuton esiopetus syksyllä 2017. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2017 ja päättyy 31.5.2018. Esiopetuspaikka tulee vahvistaa wilman kautta (lomakkeet-välilehti), ilmoittautuminen on avoinna 23.1 - 6.2.2017. Varje barn som i år (2017) fyller sex år har skyldighet att delta förskoleundervisning som börjar hösten 2017. Förskoleundervisningens läsår börjar 14.8.2017 och slutar 31.5.2018. Förskoleplatsen skall bekräffas i wilma (blanketter-mellanblad). Anmälan till förskoleundervisning är öppen 23.1 - 6.2.2017.

Läs hela notisen

Uppdatering av elevens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter 20.10.2015

Hej! Nu är det dags att kolla era kontaktuppgifter i Wilma.

Läs hela notisen

KOSTHÅLLSENHETEN I KARLEBY STAD INFORMERAR 18.8.2015 - Specialkost i skolor och daghem 25.08.2015

Antalet barn och unga som behöver specialkost har klart ökat och detta har även medfört matservicen mera arbete. Matservicen följer Statens näringsdelegations rekommendation om skolbespisningen. Den nya trenden är att försöka minska onödig specialkost. Vad gäller barn med allergier har utnyttjandet av hyposensibilisering ökat.

Läs hela notisen

Äldre notiser

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.34.16.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Enterprise Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.