Uppdatering av elevens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter

Hej!

Nu är det dags att kolla era kontaktuppgifter i Wilma.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle