KOSTHÅLLSENHETEN I KARLEBY STAD INFORMERAR 18.8.2015 - Specialkost i skolor och daghem

Antalet barn och unga som behöver specialkost har klart ökat och detta har även medfört matservicen mera arbete. Matservicen följer Statens näringsdelegations rekommendation om skolbespisningen. Den nya trenden är att försöka minska onödig specialkost. Vad gäller barn med allergier har utnyttjandet av hyposensibilisering ökat.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille