13.10.2021

Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida

Det har kommit till Wilma-leverantörens kännedom att en utomstående part har gjort en kopia på en kommuns/läroanstalts Wilma-inloggningssida. Man försöker därmed samla in användarnas användarnamn och lösenord. Kopian av inloggningssidan ser i övrigt identisk ut med den riktiga Wilma-sidan, med undantag av att .fi-ändelsen är ändrad.

Read the whole announcement (Message from maintenance)

Wilman tunnuksia kalastetaan väärennetyn Wilma-sivun kautta

Wilman palveluntarjoajan Visman tietoon on tullut, että ulkoinen taho on luonut kopion yhden kunnan/oppilaitoksen Wilman etusivusta. Hyökkääjä pyrkii tämän avulla keräämään käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Etusivun kopio on muutoin identtinen oikean Wilman kanssa, paitsi osoitteen .fi-pääte on muutettu.

Read the whole announcement (Message from maintenance)

1.1.2016

Esiopetustiedote - Information om förskoleundervisning

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN / ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING 2017 - 2018 Jokaisella lapsella, joka täyttää tänä vuonna (2017) kuusi vuotta, on velvollisuus aloittaa maksuton esiopetus syksyllä 2017. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2017 ja päättyy 31.5.2018. Esiopetuspaikka tulee vahvistaa wilman kautta (lomakkeet-välilehti), ilmoittautuminen on avoinna 23.1 - 6.2.2017. Varje barn som i år (2017) fyller sex år har skyldighet att delta förskoleundervisning som börjar hösten 2017. Förskoleundervisningens läsår börjar 14.8.2017 och slutar 31.5.2018. Förskoleplatsen skall bekräffas i wilma (blanketter-mellanblad). Anmälan till förskoleundervisning är öppen 23.1 - 6.2.2017.

Read the whole announcement S.L

20.10.2015

Uppdatering av elevens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter

Hej! Nu är det dags att kolla era kontaktuppgifter i Wilma.

Read the whole announcement TeWe

25.8.2015

KOSTHÅLLSENHETEN I KARLEBY STAD INFORMERAR 18.8.2015 - Specialkost i skolor och daghem

Antalet barn och unga som behöver specialkost har klart ökat och detta har även medfört matservicen mera arbete. Matservicen följer Statens näringsdelegations rekommendation om skolbespisningen. Den nya trenden är att försöka minska onödig specialkost. Vad gäller barn med allergier har utnyttjandet av hyposensibilisering ökat.

Read the whole announcement rem

29.1.2013

Kokkolan kaupungin esiopetus 2013-2014

Read the whole announcement S.L

Previous announcements

All announcements are already visible.