Tiedote liittyen oppilaiden työturvallisuuteen

Tiedote huoltajille.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle