Kirjastoauto Ykspihlajan koululla


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille