ANVISNING: Byte av epostadress – hur byter jag mitt Wilma-inloggningsnamn

Ditt Wilma-användarnamn är inte direkt ihopkopplat med din e-postadress. Du kan logga in i Wilma med din gamla e-post även om din gamla e-postadress inte längre är i bruk. Men du kan byta din nya e-postadress till ett nytt Wilma-användarnamn för att få meddelanden till din nya e-post.


Julkisesti ja huoltajille