Karleby svenska gymnasium

Uusimmat tiedotteet

Polkupyörän kuljettaminen koulukuljetuksessa / Cykel och skolskjuts 16.09.2020

Lue koko juttu

Kaupunkiliikenteen perusyhteysreitteihin tarkennuksia 21.9.2020 alkaen / Preciseringar i Stadstrafikens basförbindelser fr.o.m 21.9.2020 16.09.2020

Kaupunkiliikenteen perusyhteysreitteihin PY 16 Bodö, PY18 Kotkamaa ja PY 19 Sokoja tulee pieniä muutoksia maanantaista 21.9.2020 alkaen. Fr.o.m 21.9.2020 blir det små preciseringar i Stadstrafikens basförbindelser PY 16 Bodö, PY18 Kotkamaa och PY 19 Såka.

Lue koko juttu

Kalender 2020-2021 10.08.2020

Händelser i skolan innevarande läsår.

Lue koko juttu

Meddelande om psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan vid återgång till närundervisning i den grundläggande utbildningen 15.05.2020

Psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan är tillgängliga när skolorna återgår till närundervisningen. Vid behov erbjuds tjänsterna också under skolornas sommarlov.

Lue koko juttu

Kaupunkiliikenteen linjat 3 aj 6 liikennöivät 23.3. alkaen harvennetuin vuoroin - Stadstrafikens linjer 3 ocj 6 kör fr.o.m 23.3 med nedskurna turer. 27.03.2020

Lue koko juttu

Vanhemmat tiedotteet

Näet yllä ainoastaan julkisia tiedotteita. Kirjauduttuasi sisään saatat nähdä enemmän tiedotteita.

Wilma 2.32.5 © 2000-2020 Visma