Meddelande om psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan vid återgång till närundervisning i den grundläggande utbildningen

Psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan är tillgängliga när skolorna återgår till närundervisningen. Vid behov erbjuds tjänsterna också under skolornas sommarlov.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle