Esiopetustiedote - Information om förskoleundervisning

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN / ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING 2017 - 2018

Jokaisella lapsella, joka täyttää tänä vuonna (2017) kuusi vuotta, on velvollisuus aloittaa maksuton esiopetus syksyllä 2017. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2017 ja päättyy 31.5.2018. Esiopetuspaikka tulee vahvistaa wilman kautta (lomakkeet-välilehti), ilmoittautuminen on avoinna 23.1 - 6.2.2017.

Varje barn som i år (2017) fyller sex år har skyldighet att delta förskoleundervisning som börjar hösten 2017. Förskoleundervisningens läsår börjar 14.8.2017 och slutar 31.5.2018. Förskoleplatsen skall bekräffas i wilma (blanketter-mellanblad). Anmälan till förskoleundervisning är öppen 23.1 - 6.2.2017.

Lisätietoa esikouluilmoittautumiseen löytyy täältä:

[[Tiedotteeseen | https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/paivahoito/esiopetus/fi_FI/esiopetus/?u4.highlight=esiopetus]]

Mer information om anmälan till förskoleundervisningen hittas här:

[[Till informationen | http://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/paivahoito/esiopetus/sv_SE/esiopetus/ ]]